Trường Kỷ Trúc Nho Cài Thọ Cuốn Thư
Được đục chạm hoàn toàn thủ công, với hình tượng Trúc thanh cao mang khí chất chính trực của bậc quân tử, trượng phu.

Bộ trường kỷ gồm: 7 món 1 trường kỷ, 2 ghế đơn, 1 bàn, 1 kẹp và 2 đôn.
Kích Thước:
Trường kỷ : 1m73 x 55cm x 1m16
Ghế đơn : 1m34 x 60cm x 68cm
Bàn :62cm x 57cm x 1m2
Ghế Kẹp : 32cm x 50cm x 68cm
Đôn Ghế : 32cm x 32cm x 40cm

Link sản phẩm: https://dogoducnguyen.com/tin-tuc/sap-gu-canh-tranh-gay-gat-voi-hang-ngoai-nhap-123.html

CƠ SỞ ĐỒ GỖ CAO CẤP XƯA VÀ NAY ĐỨC NGUYỆN
Hotline: 0943.593.475 or 0962.666.544
Địa chỉ: 39H/2 – Nguyễn Ảnh Thủ – P.Hiệp Thành – Q.12
Website: http://dogoducnguyen.com/ | http://truongkyloixua.com/
Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCmb0zK218RchHpSG4FNgNcA?view_as=subscriber
NHẬN THI CÔNG VÀ THIẾT KẾ THEO YÊU CẦU
VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC