Tờ dị hiệu bát hương mua ở đâu

Hotline mua hàng: 01649 727 356 (trao đổi qua face hoặc zalo số trên) bán bộ cốt đặt bát hương hay còn gọi là bộ thất bảo. Tặng kèm tờ dị hiệu trong mỗi bộ thất bảo.

Trong mỗi gia đình bát hương để thờ cúng và thể hiện tâm linh, tấm lòng với người đã khuất cũng như các chư phật chính vì vậy bát hương trong mỗi gia đình là rất quan trọng, thể hiện được chữ tâm của gia chủ. Trong bát hương thường đặt một bộ Dị hiệu gồm có tờ hiệu và bộ thất bảo.

Bộ thất bảo có 3 loại: 150.000 VNĐ/1 bộ nhỏ; 350.000 VNĐ/ 1 bộ nhỡ; 500.000 VNĐ/1 bộ to. Tặng kèm tờ dị hiệu, giấy trang kim và dây ngũ sắc trong mỗi bộ thất bảo.Tờ dị hiệu bát hương mua ở đâu

Tờ hiệu viết tên người được thờ : Tờ này thường in giấy vàng, chữ đỏ, có bán kèm theo bộ thất bảo. Tên người được thờ được viết dọc vào ô trống ở giữa (xem hình). Có thể viết chữ Việt, chữ Anh, chữ Hán hoặc ngôn ngữ nào cũng được.


  • Thờ Thần linh Thổ công : Phụng thờ: Thần linh Thổ công chư vị chân linh.
  • Thờ Gia tiên: Phụng thờ: Đại nội tổ tiên dòng họ ………………. chư vị chân linh.
  • Thờ Bà cô Ông mãnh (là những người chết trẻ trong dòng họ): Phụng thờ: Bà cô Ông mãnh dòng họ ……. chân linh vị tiền.
  • Thờ Đức Phật: Phụng thờ: Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát anh minh.
  • Thờ Thần tài: Phụng thờ Thần tài Bà chúa kho (hoặc Ông Lộc, hoặc Thái Bạch tinh quân…) chư vị chân linh.
  • Thờ người mới chết ( tức bát hương ở bàn thờ Tang) thì ghi: Chính hồn Nguyễn Văn A Sinh năm … Tử năm …chi thần vị”.
Tờ dị hiệu bát hương mua ở đâu

– Trong bát hương không có Dị hiệu : thì không biết thờ ai mà về. Nhiều bát hương ở các nhà không có Dị hiệu bên trong. Rất nhiều các bàn thờ Thần tài ở các cửa hàng không ghi Dị hiệu thờ ai làm Thần tài. Cũng có trường hợp người bốc bát hương có khả năng mời người được thờ về nhận bát hương ngay, mà không cần viết Dị hiệu nhưng trường hợp này là rất ít.

– Bát hương ghi dị hiệu không đúng: Thí dụ bát hương thờ Thần linh Thổ công lại ghi nhầm thờ người nào đó trong dòng họ. Hoặc Dị hiệu ghi thờ quá nhiều người, trở nên lôm côm. Điều này gặp ở bất cứ người nào bốc bát hương: Thầy, cô, nhà chùa đều có thể phạm. Nhiều khi chỉ là vô tình khi bốc nhiều bát hương đã bỏ nhầm Dị hiệu nọ sang bát hương kia.

– Bát hương bị yểm âm binh: Thường các bát hương này do các thầy cô đồng có điện thờ bốc. Cũng có cả một số nhà sư yểm âm binh vào bát hương. Các vị sư này đã làm ảnh hưởng xấu đến nhà chùa. Những người này đã yểm âm binh trong điện của mình vào bát hương. Có khi còn chôn bùa yểm âm binh dưới nền nhà hoặc dán trên tường. Hậu quả là Thần linh và Gia tiên đều không chấp nhận bát hương này (nhưng gia chủ không biết). Cần phải bốc lại bát hương ngay!

Bộ thất bảo có 3 loại: 150.000 VNĐ/1 bộ nhỏ; 350.000 VNĐ/ 1 bộ nhỡ; 500.000 VNĐ/1 bộ to. Tặng kèm tờ dị hiệu, giấy trang kim và dây ngũ sắc trong mỗi bộ thất bảo.

Hotline mua hàng: 01649 727 356 ( tặng kèm tờ dị hiệu, giấy trang kim và dây ngũ sắc trong mỗi bộ thất bảo)​