Xin chào mọi người, hiện tại em đang tìm nhà sản xuất thảm cói với số lượng lớn. Nếu ai có thông tin gì thì cho em xin để có thể làm việc trực tiếp. Đây là số điện thoại của em ạ: 01652888408.