Nhà em chuyển cửa hàng, sắm lại đồ mới. Còn 1 tủ góc bày vàng bạc, kính trên của tủ bị nứt. Em để lại cho ai có nhu cầu là 600k. Có fix nhẹ. Ai mua liên hệ Phượng: 0169 2128 693