1, Bếp Từ Bosch PUC631BB2E, Giá chỉ còn 11,5 triêu
2, Bếp Từ Bosch PUJ631BB2E, Giá chỉ còn 12,9 triệu
3, Bếp Từ Bosch PID675DC1E Giá chỉ còn 17,3 triệu
Liên hệ mua hàng: 0987 838 979
Xem thêm trên website tại đây