Mình cần thanh lý các đồ sau, chi tiết các bạn xem:
http://www.flickr.com/photos/91442613@N03

Ngoài ra mình cũng thanh lý giầy dép của RB Children Fashion Sandal, bán lại để thu hồi vốn. Giảm 25% so với giá trên web: http://royalebaby.com/RB-Children-Fa....aspx?cate=201 ( hàng chính hãng, đầy đủ hộp và giấy bảo hành)

Các bạn liên hệ với mình sau giờ hành chính ( sau 6h tối) nhé, vì trong giờ mình rất bận và không muốn nghe điện thoại: 0977354527