Có 30 bộ ghế liền bàn gấp của Hòa Phát (hay dùng cho các lớp học tiếng Anh) dành cho học sinh tiểu học &cấp 2, mua mới 360.000/1 bộ, nay thanh lý giá 240.000/1 bộ, còn mới 98% (do mua về và ko sử dụng nữa). Bạn nào có nhu cầu liên hệ với mình nhé. ĐT: 0912259700. Mình ở khu vực Xã Đàn, ai mua tự vận chuyển ợ.
Hình ảnh các mẹ vui lòng cập nhật theo link https://www.google.com.vn/search?q=gh%E1%BA%BF+li%E1%BB%81n+b%C3%A0n+h%C3%B2 a+ph%C3%A1t&biw=1024&bih=677&tbm=isch&imgil=qUd9dZ aw_KC_IM%253A%253BXcz1faLv0sjZlM%253Bhttp%25253A%2 5252F%25252Fwww.chomuabandocu.com%25252F5273I559%2 5252Fban-ghe-nhan-vien%25252Fghe-lien-ban-lon-hoa-phat.aspx&source=iu&pf=m&fir=qUd9dZaw_KC_IM%253A%2 52CXcz1faLv0sjZlM%252C_&usg=__2Vo_aD2NYbcMaAK1F6cE krMEH_c%3D&dpr=1&ved=0CEIQyjc&ei=RwTDVJbLGcHImAXGl 4KoBw#imgdii=_&imgrc=qUd9dZaw_KC_IM%253A%3BXcz1faL v0sjZlM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chomuabandocu.com %252FFileUpload%252FBan%252520ghe%252520hoc%252520 sinh%252Fghe%252520lien%252520ban%252520hoa%252520 phat.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.chomuabandocu.co m%252F5273I559%252Fban-ghe-nhan-vien%252Fghe-lien-ban-lon-hoa-phat.aspx%3B704%3B529