Rèm ore hai lớp là loại rèm hiện nay đang được thịnh hành.Nó không chỉ mang lại không gian sống thêm sinh động,mà còn cản nắng vô cùng hữu hiệu.