CH MÌNH MỚI VỀ LÔ NỒI ÁP SUẤT NHẬT BÃI, DUNG TÍCH TỪ 3 - 6L, XOONG DÀY, SÁNG BÓNG, GIOĂNG CÒN TỐT DÙNG RẤT BỀN CHỨ KHÔNG NHANH HỎNG NHƯ NỒI MỚI TRUNG QUỐC, AI ĐÃ DÙNG QUA ĐỒ NHẬT RỒI THÌ BIẾT, CHẤT LƯỢNG LUÔN LÀ ĐIỂM MẠNH CỦA HÀNG NỘI ĐỊA NHẬT.