Nhượng lại hút mùi hafele còn mới 100% - bảo hành đầy đủ của hãng. Do thay đổi thiết kế bếp nên huta mùi không phù hợp.
Hút mùi như hình ở dưới - giá 5.6tr
Liên hệ: 0945792688