Mình nhận viết chữ thư pháp theo yêu cầu
Mẫu câu gợi ý thư pháp:

Nghèo nhân nghèo nghĩa thì lo
Nghèo tiền nghèo bạc chẳng cho là nghèo.


Đường tương lai gặp nhiều gian khó
Đừng nản lòng hãy gắng vượt qua.


Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.


Hơn thua so với chính mình
Hôm nay mình phải hơn mình hôm qua.


Hãy sống và ước vọng
Để thấy đời mênh mông.
Cuộc sống có 3 điều hạnh phúc:
Là có việc gì đó để làm
Có ai đó để yêu thương
Và có điều gì đó để hy vọng.


Vui câu nhân nghĩa tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.


Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.