Chúng tôi là nhà máy chuyên sản xuất sofa xuất khẩu, thị trường xuất khẩu chính là Châu Âu và Nhật.
Nay chúng tôi đang tham gia vào thị trường bán lẻ tai Việt Nam, vui lòng tham khảo sản phẩm tai website www.thehouse.com.vn
nếu mẹ nào xem sản phẩm thấy thích thì liên hệ với mình nhé sofahouses@yahoo.com, tel 0933650469
Xin cảm ơn
Tám Tần Tảo
Sofa www.thehouse.com.vn