100% cao su thiên nhiên.
Sản phẩm được Cty Nệm Kim Cương bảo hành 12 năm.
Giao hàng miễn phí Sài Gòn.
Các kích thước còn lại vui lòng liên hệ 0919 919 469. Đang giảm từ 35-40%. <br>