Mùa hè với giấy dán tường họa tiết chim chóc, hoa lá cành: