THANH LÝ LÔ MÁY XAY SINH TỐ HÀNG NHẬT BÃI, CỐC THỦY TINH DÀY VÀ SÁNG, DAO CỰC BÉN, MOTO KHỎE VÀ ÊM. LH: 0948 442 986