lộc bình gỗ tại Bạc Liêu
***LỘC BÌNH GỖ TỰ NHIÊN CAO CẤP TẠI XƯỞNG VĂN BA GỖ TO !
Xưởng gỗ “VĂN BA GỖ TO” Không những chuyên về các mặt hàng sản phẩm phản gỗ tự nhên nguyên khối một tấm, hai tấm mà còn còn một linh vực nữa chắc hẳn Qúi khách ít đề ý khi vào Website: chieungua.com là xưởng gỗ VĂN BA cũng chuyên tiện Lộc bình gỗ tự nhiên theo kích thước yêu cầu của khách hàng. Hiện tại các loai gỗ để tiện lộc bình gỗ tại xưởng gỗ VĂN BA rất đa dạng như: Lộc bình gỗ cẩm lai, Lộc bình bình gỗ mun nam, Lộc bình bình gỗ gõ đỏ, Lộc bình gỗ hương, Lộc bình gỗ lát, Lộc bình gỗ mít, Lộc bình gỗ nghiến, Lộc bình gỗ thuỷ tùng, Lộc bình gỗ lim, Lộc bình gỗ bách xanh….