Nhận lắp mạng Wifi, khuyếch đại tín hiệu Wifi đến những nơi sóng yếu trong nhà. Tư vấn thiết kế mạng Wifi chuyên nghiệp cho các công trình nhà hàng khách sạn, resort... (mạng Wifi có hệ thống tính cước).
Liên hệ:
Email: hnnetpro@gmail.com
ĐT: 0123456.6779

Xin cảm ơn!