ĐỊA CHỈ LÀM BÀI VỊ THỜ, LÀM BÀI VỊ GỖ, LÀM BÀI VỊ CHỮ NHO, LÀM LINH VỊ CHỮ NHO, LÀM LONG VỊ CHỮ NHO VÀ VIỆT- KHẮC CHỮ BÀI VỊ
– Làm bài vị thờ gia tiên, làm bài vị thờ cửu huyền thất tổ, làm bài vị chữ Hán, làm linh vị chữ Hán, làm long vị chữ Hán và Việt, khắc chữ bài vị (chữ Hán và chữ Việt) tại Sài Gòn.
– Làm đại tự cuốn thư hoành phi câu đối gỗ, làm câu đối chữ Nho, làm câu đối thờ gia tiên, làm câu đối nhà từ đường, làm câu đối nhà thờ họ, làm câu đối đình làng chùa, làm câu đối đền miếu.
– Viết câu đối chữ Hán thư pháp, tư vấn thiết kế chữ Hán trang trí nơi thờ tự.
Liên hệ: Lê Công Sĩ
Đt: 0123.317.0601
Mail: lecongsi66@gmail.com
Đc: Số 34 khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương (gần ngã tư cầu vượt Linh Xuân – Thủ Đức).
Xem chi tiết tại: CÔNG SĨ
Facebook: https://www.facebook.com/si.lecong