Kiểm soát ra vào thẻ từ ZK SOFTWARE SC103
ZK-SC103
Giá KM: 3,888,000 VNĐ
Giá N.Yết: 3,888,000 VNĐ
Tính năng sản phẩm
- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng thẻ
- Phương thức nhận dạng: thẻ, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 30.000 thẻ/mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 50.000 lần
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
- Cổng lấy dữ liệu USB
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Công nghệ ZK-USA. Chứng chỉ UL, CE, FCC, MIC
Máy chấm công vân tay ZK SOFTWARE F708
ZK-F708
Giá KM: 4,688,000 VNĐ
Giá N.Yết: 4,688,000 VNĐ
Tính năng sản phẩm
- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 2.800 vân tay
- Bộ nhớ giao dịch : 80.000 lần
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước: 90(R) x 185(C) x 35(S)mm
- Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt
Máy chấm công vân tay ZK SOFTWARE F707
ZK-F707
Giá KM: 5,088,000 VNĐ
Giá N.Yết: 5,088,000 VNĐ
Tính năng sản phẩm
- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 2800 vân tay/ 2800 mật mã
- Bộ nhớ giao dịch : 80.000 lần
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Phần mềm chấm công chính hãng bằng Tiếng Việt
- Kích thước: 90(R) x 190(C) x 35(S)mm
Máy chấm công vân tay ZK SOFTWARE F702S
ZK-F702S
Giá KM: 6,188,000 VNĐ
Giá N.Yết: 6,188,000 VNĐ
Tính năng sản phẩm
- Thiết bị chấm công và kiểm soát ra vào bằng vân tay
- Phương thức nhận dạng: vân tay, mật mã
- Dung lượng sử dụng: 2.800 vân tay
- Bộ nhớ giao dịch : 80.000 lần
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh
- 1 người có thể đăng ký tối đa 10 vân tay
- Lấy dữ liệu và cập nhật dữ liệu qua USB
- Phương thức kết nối: RS232/485, TCP/IP
- Kích thước 140(R) x 115(C) x 40(S) mm
- Phần mềm chấm công và kiểm soát ra vào chính hãng bằng Tiếng Việt

-----------------------------------------------------------------------------
KHOA VAN TAY - KHOA THE TU - KET SAT VAN TAY - MAY CHAM CONG VAN TAY - KIEM SOAT RA VAO
Công ty TNHH TM & DV Sao Việt
Showroom: Tầng 5 - Tòa nhà Lotteria 298 Cầu Giấy, Hà Nội
Website : http://adellock.info
Phụ trách kinh doanh : Mr. Hiệu
Điện thoại : 0948.668.604