Hoa Lan Công Tím - HD.350

Giá : 350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 45cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Vanda Vàng - HD.300
Giá : 300.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 50cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.300
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoa Vanda Tím - HD.1050


Giá : 1.050.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 30 x 30 x 65cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.1050
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Công Vàng - HD.350

Giá : 350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 45cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Cá Đuối - HD.350


Giá : 350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 50cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Đai Châu Tím - HD.550

Giá : 550.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 30 x 30 x 50cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.550
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Đai Châu Tím Trắng- HD.300


Giá : 300.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 30 x 30 x 50cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.300
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Đai Châu Trắng - HD.300

Giá : 300.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 30 x 30 x 50cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.300
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Denzo Trùm Xanh - HD.1350

Giá : 1.350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 45 x 45 x 80cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.1350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Lan Công Đỏ - HD.350

Giá : 350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 45cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Denzo Trùm Tím - HD.1350

Giá : 1.350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 45 x 45 x 80cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.1350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoa Địa Lan Vàng - HD.350

Giá : 350.000
Nguyên liệu: Đất sét Nhật Bản
Kích thước: 25 x 25 x 45cm (Chiều dài x chiều rộng x chiều cao)
Mã sản phẩm: HD.350
Lưu ý:
- Hình dáng, màu sắc của chậu cắm hoa có thể theo nguyên mẫu hoặc thay đổi.

- Kích thước chỉ mang tính chất tương đối

- Chi tiết sản phẩm như dáng cắm, màu hoa của từng đợt hàng có thể có sự khác biệt so với nguyên mẫu.
Lưu ý: Để dùng hoa được lâu tránh để hoa trong môi trường ẩm thấp và tránh tiếp xúc với nước.

SIÊU THỊ ONLINE - SIÊU THỊ CỦA MỌI NHÀ
Các bạn đặt hàng xin vui lòng liên hệ: 04-37151020 - 37153132 - 37153205
Hoặc Website: http://shop.hlink.vn

Các bạn đặt hàng trên toppic này xin vui lòng cho biết rõ thông tin nhé: tên, địa chỉ giao hàng, số điện thoại liên hệ.

Thời gian giao hàng được quy định như sau:
Đối với những đơn hàng trong nội thành Hà Nội được đặt trước 11h sáng sẽ được giao hàng vào buổi chiều cùng ngày.
Các đơn hàng được đặt sau 11h sẽ được giao hàng vào buổi sáng ngày hôm sau.
Phí vận chuyển quy định áp dụng trong nội thành Hà Nội là 20.000/địa chỉ.