BỘ 2 NỒI SỨ CAO CẤP SANTA ROSA
Nồi dung tích 2lit và 3 lit