Chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm đồ dùng gia đình.