Công ty Hoàng Tường chuyên cung cp nhân slàm tp vvăn phòng và giúp vic nhà
THEO GIHOC ĂN LI trên tt ccác qun ti Tp. HCM
- Nhân scó kinh nghim, sch s, siêng năng, trung thc, hin lành.
- Giá chp lý
- Phong cách phc vchuyên nghip.
Chúng tôi tin rng sẽ đưa đến Quý vmt dch vhài lòng.
Liên h: Công ty CPhn Dch VHoàng Tường 282/4/18 Bùi Hu Nghĩa, P.2, Q. Bình Thnh
ĐT: 09321 666 55 - 0944 266 655 - 355 15 884 ( gp Thư )