ĐỆM PE SIÊU NHẸ HÀNG LOẠI 1, KHÔNG NÚN , KHO NHÃO NHOÉT
gÍA CẢ CẠNH TRANH VÀ CHÊNH 100K SO VỚI THỊ TRƯỢNG LÀ THẤP NHÂT NÊN CÁC MẸ ĐỪNG SO SÁNH EM NÓ VỚI MẤY HÀNG SINH VIÊN DÙNG VÀI NGÀY ĐÃ NÚN MÀ TỘI NHIỆP
SMS VIBER, ZALO 0987 245 983