Công ty tư vấn thiết kế tại Hà Nội nhận làm hồ sơ xin phép xây dựng mới, cải tạo công trình giá hợp lý, chỉ từ 700.000 đế 01 triệu / bộ. Chi tiết liên hệ: 0906.203118, hoặc vào website: http://thietkenha3d.com/