Coffee Shop Furniture, Restaurant furniture, pine furniture for restaurant

  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #101
  Bàn ghế cafe ngoài trời MN61
  Giá: 2.500.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 60*60*75 cm - Giá: 620.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 55*55*45(+50) cm - Giá: 470.000 VNĐ/cái

  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #102
  Bàn ghế cafe MN62
  Giá: 1.750.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 60*60*75 cm - Giá: 570.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 37*37*45 cm - Giá: 295.000 VNĐ/cái


  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #103
  Bàn ghế quán ăn, quán nhậu MN78
  Giá: 1.700.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 100*60*60 cm - Giá: 560.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 40*40*40(+34) cm - Giá: 285.000VNĐ/cái
  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #104
  Bàn ghế cafe MN62
  Giá: 1.750.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 60*60*75 cm - Giá: 570.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 37*37*45 cm - Giá: 295.000 VNĐ/cái


  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #105
  Bàn ghế chân sắt quán ăn, quán nhậu MN59
  Giá: 1.345.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 100*60*60 cm - Giá: 565.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 28*35*40 cm - Giá: 195.000 VNĐ.cái

  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #106

  Bàn ghế cafe ngoài trời MN60

  Giá: 2.280.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn: 60*60*75 cm - Giá: 620.000 VNĐ/cái
  +Ghế: 55*55*45 cm - Giá: 415.000 VNĐ/cái

  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #107
  Bàn ghế quán ăn MN63
  Giá: 1.570.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn:60*80*75 cm - Giá: 570.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 30*30*45 cm - Giá: 250.000 VNĐ/cái
  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #108

  Bàn ghế quán ăn MN63

  Giá: 1.570.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn:60*80*75 cm - Giá: 570.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 30*30*45 cm - Giá: 250.000 VNĐ/cái
  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #109

  Bộ bàn ghế chân sắt beer club MN58

  Giá: 1.700.000 VNĐ/bộ
  Kích thước:
  + Bàn 80*80*100 cm - Giá:720.000 VNĐ/cái
  + Ghế: 29*35*70 cm - Giá: 245.000 VNĐ/cái ( mặt ghế gỗ thông thanh)

  iframe: approve:
  • 1,797 Bài viết

  • 21 Được cảm ơn

  #110
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO