mình chuyển nhà thanh lý thùng đựng nước to 80k, chậu tắm cho bé to 50k, túi chống sóc láp tốp đẹp mới loại 13 in 50k.
ai có nhu cầu gọi mình nhé 0986530095.
vào đây xem hình ảnh http://raovat360.com.vn/san-pham-49842-thanh-ly-do-dung.html
http://raovat360.com.vn/san-pham-49842-thanh-ly-do-dung.html