Dù có đặt một bộ và trời mưa gió vẫn giao ngay cho khách. Cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ Chân Bàn Văn Phòng.