Cặp lộc bình bằng gỗ nu nghiến cao 1,86m, đường kính 0,5m, mất 36 tháng để hoàn thành của ông Nguyễn Xuân Hòa đã phá vỡ kỷ lục cặp lộc bình đã được lập trước đây của ông Hồng Sỹ Tùng với kích thước tương ứng 1,77m và 0,45m.

Xem tiếp : Xin mời http://www.lucbinhan.com/lba/news