Do chuyển nhà nên cũng không cần dùng tới, bình gas vẫn còn rất nhiều, do là sinh viên nên nấu nướng cũng rất ít. Em chỉ bán trong ngày 31/1/2013 và ngày 1/2/2013 vì ngày 2/2 em về nhà rồi. Ai cần thì liên hệ với Chi (01667273885). Rất cảm ơn vì đã xem tin của em.