Tôi cần mua thanh lý ghế gỗ dài dạng gấp kéo ra thành giường được.