Cần thanh lý bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, gỗ Thông nhập khẩu giá rẽ đã qua sử dụng, vui lòng liên hệ: Khoa, di động: 0903 157 701