Đây là một trong những chương trình bán hàng thường kỳ của Lingo hứa hẹn mang đến cho tất cả quý khách hàng cơ hội mua sắm hàng loạt sản phẩm “thương hiệu” với mức giá rẻ chưa từng có.
Sáng thứ 6 ngày 22/08
TỪ 9H30 - 10H30: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 5 CHIẾC
TỪ 11H00 - 12H00: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 10 CHIẾC


Giá 9h30 - 10h30: 449,000đ
Giá 11h00-12h00: 749,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 899,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 179,000đ
Giá 11h00-12h00: 295,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 383,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 105,000đ
Giá 11h00-12h00: 192,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 229,000đ


Giá 9h30 - 10h30: 299,000đ
Giá 11h00-12h00: 375,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 412,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 639,000đ
Giá 11h00-12h00: 799,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 1,119,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 1,149,000đ
Giá 11h00-12h00: 1,379,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 1,499,000đ

Chiều thứ 6 ngày 22/08
TỪ 14H30 - 15H30: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 5 CHIẾC
TỪ 16H00 - 17H00: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 10 CHIẾC


Giá 14h30 - 15h30: 116,000đ
Giá 16h00-17h00: 195,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 272,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 156,000đ
Giá 16h00-17h00: 312,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 416,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 899,000đ
Giá 16h00-17h00: 1,079,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 1,249,000đ

Giá 14h30 - 15h30: 55,000đ
Giá 16h00-17h00: 100,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 138,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 179,000đ
Giá 16h00-17h00: 359,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 419,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 596,000đ
Giá 16h00-17h00: 1,093,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 1,399,000đ

Sáng thứ 7 ngày 23/08
TỪ 9H30 - 10H30: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 5 CHIẾC
TỪ 11H00 - 12H00: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 10 CHIẾC


Giá 9h30 - 10h30: 179,000đ
Giá 11h00-12h00: 295,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 385,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 299,000đ
Giá 11h00-12h00: 499,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 645,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 80,000đ
Giá 11h00-12h00: 109,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 149,000đ

Giá 9h30 - 10h30: 106,000đ
Giá 11h00-12h00: 179,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 213,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 1,549,000đ
Giá 11h00-12h00: 1,859,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 2,019,000đ
Giá 9h30 - 10h30: 169,000đ
Giá 11h00-12h00: 279,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 359,000đ

Chiều thứ 7 ngày 23/08
TỪ 14H30 - 15H30: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 5 CHIẾC
TỪ 16H00 - 17H00: MỖI SẢN PHẨM GIẢM GIÁ CHỈ CÓ 10 CHIẾC


Giá 14h30 - 15h30: 339,000đ
Giá 16h00-17h00: 509,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 639,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 479,000đ
Giá 16h00-17h00: 659,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 779,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 99,000đ
Giá 16h00-17h00: 199,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 229,000đ

Giá 14h30 - 15h30: 389,000đ
Giá 16h00-17h00: 779,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 909,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 609,000đ
Giá 16h00-17h00: 909,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 1,059,000đ
Giá 14h30 - 15h30: 139,000đ
Giá 16h00-17h00: 259,000đ
Giá mua ngay BIG FRIDAY: 329,000đ


HÃY NHANH TAY ĐỂ CHỚP LẤY CƠ HỘI MUA SẮM GIÁ RẺ CHỈ DUY NHẤT TẠI LINGO.VN.
CHÚC CÁC BẠN CÓ NHỮNG TRẢI NGHIỆM MUA SẮM THÚ VỊ VÀ BÙNG NỔ CÙNG LINGO BIG FRIDAY!!!