Thanh lý bộ Bếp gas đang sử dụng tốt (Bếp gas + Bình gas + van an toàn) 550.000đ