Thanh Hoa - 158 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh. Chuyên cung cấp lắp đặt các loại giàn phơi thông minh.
đt: 0945.806502