1/ Bộ salon triện gõ đỏ tay 10 chạm tựa giá bán: 27.500.000


2/ Bộ salon triện chạm trổ con lân giá 4.700.000


3/ Bộ salon triện gỗ quỷnh tay 10 chạm tựa giá bán 11.800.000


Các mẹ có thể gọi vào số điện thoại 0937.85.93.94 gặp Tâm để được hỗ trợ và tư vấn.

Trân trọng

Trần Thị Thanh Tâm