Bàn ghế Inox ( bàn 6x10 , bàn tròn 1m2 , bàn gấp 3 )

  • 9 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #1
  Số điện thoại: O8888O588O
  Địa chỉ: 156 đường 17 , phường Tân Kiểng , Quận 7
  Tình Trạng: Còn hàng

  Cửa hàng Gia Dụng Hoàng Việt
  Website : giadunghoangviet.com
  Địa chỉ : 156 đường 17 , phường Tân Kiểng , Quận 7
  Di Động : 0937584837 - 0888805880
  Điện thoại cửa hàng : 0837710948
  I . BÀN TRÒN INOX :
  Ghi chú: Kích thước bàn , ghế có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.
  1. BÀN TRÒN INOX 120CM GẤP 3 ( BÀN TRÒN INOX 1M2 GẤP 3 )

  * Bàn tròn 120cm gấp 3 Inox 304 : 3.000.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  + Thông số kỷ thuật : bàn dây 8 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 120cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm  * Bàn tròn 120cm gấp 3 Inox 201 mặt caro : 1.700.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 8 zem , ống chân phi 32
  - Mặt bàn có hoa văn caro
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 120cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm

  * Bàn tròn 120cm gấp 3 Inox 201 dầy 9 zem : 1.690.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 9 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 120cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm


  * Bàn tròn 120cm gấp 3 Inox 201 dầy 5 zem : 1.200.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 5 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 120cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 120cm gấp 3 Inox 201 dầy 5 zem : 1.100.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 5 zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 120cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm


  2. BÀN TRÒN INOX 100CM GẤP 3 ( BÀN TRÒN INOX 1M GẤP 3 )


  * Bàn tròn 100cm gấp 3 Inox 304 : 2.800.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  + Thông số kỷ thuật : bàn dây 8 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 100cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 100cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 100cm gấp 3 Inox 201 dầy 9 zem : 1.550.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 9 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 100cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 100cm , cao 77cm

  * Bàn tròn 100cm gấp 3 Inox 201 dầy 5 zem ống chân 32 : 1.100.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 5 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 100cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 100cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 100cm gấp 3 Inox 201 dầy 5 zem ống chân 25 : 1.000.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật : bàn dây 5 zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 50cm , dài 100cm , cao 77cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 100cm , cao 77cm


  3. BÀN TRÒN INOX 120CM ( BÀN TRÒN INOX 1M2 )


  * Bàn tròn 120cm Inox 304 : 2.100.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 8 zem , ống chân phi 32 , bàn góc bo cạnh 4 phân ( Bàn Hwata )
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm  * Bàn tròn Inox 1m2 mặt bướm hoa : 1.650.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 9 zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm


  * Bàn tròn 120cm Inox 304 : 1.500.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 8 zem , ống chân phi 32 ( mặt bàn gấp 4 phân )
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm  * Bàn tròn 120cm Inox 201 , dầy 9 Zem : 1.200.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 9 zem , ống chân phi 32 .
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm

  * Bàn tròn 120cm Inox 201 Mặt Caro : 1.250.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dầy 8 zem mặt có hoa văn Caro , ống chân phi 32 .
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 120cm Inox 201 5 Zem ống chân 32 : 850.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 5 zem , ống chân phi 32 .
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 120cm Inox 201 5 Zem ống chân phi 25 : 750.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 5 zem , ống chân phi 25 .
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm
  * Bàn tròn 120cm Inox 201 3,5 Zem ống chân phi 32 : 650.000 VND/ bàn
  - Hãng sản xuất :
  +Thông số kỷ thuật :
  - Bàn dây 3,5 zem , ống chân phi 32 .
  - Kích thước khi gấp gọn : Rộng 30cm , ngang 120cm , cao 135cm
  - Kích thước khi sử dụng : Đường kính 120cm , cao 77cm

  II . BÀN CHỮ NHẬT INOX :


  Ghi chú: Kích thước bàn , ghế có giá trị tương đối chỉ mang tính tham khảo.
  1. BÀN CHỮ NHẬT 80 X 120CM :

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn cao ) : 950.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 80cm

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn thấp ) : 920.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 80cm

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn cao ) : 980.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 80cm


  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn thấp ) : 950.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 80cm
  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn cao ) : 720.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 80cm

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn thấp ) : 690.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 80cm

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn cao ) : 670.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 80cm

  * Bàn chữ nhật 80 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn thấp ) : 640.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 80cm


  2. BÀN CHỮ NHẬT 70 X 120CM :

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm Inox 304 ( bàn cao ) : 1.200.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm Inox 304 ( bàn thấp ) : 1.170.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn cao ) : 870.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn thấp ) : 840.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn cao ) : 870.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 70cm


  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn thấp ) : 840.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 70cm
  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn cao ) : 650.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn thấp ) : 630.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn cao ) : 610.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 77cm , rộng 70cm

  * Bàn chữ nhật 70 x 120 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn thấp ) : 590.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 120cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 120 , cao 55cm , rộng 70cm


  3. BÀN CHỮ NHẬT 60 X 100CM :

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm Inox 304 ( bàn cao ) : 1.100.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 77cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm Inox 304 ( bàn thấp ) : 1.070.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 55cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn cao ) : 800.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 77cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm mặt Caro Inox 201 ( bàn thấp ) : 770.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 55cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn cao ) : 770.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 77cm , rộng 60cm


  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 9 Zem Inox 201 ( bàn thấp ) : 740.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 55cm , rộng 60cm
  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn cao ) : 550.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 77cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 5 Zem ống phi 32 Inox 201 ( bàn thấp ) : 530.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 55cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn cao ) : 510.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 100cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 77cm , rộng 60cm

  * Bàn chữ nhật 60 x 100 cm dầy 5 Zem ống phi 25 Inox 201 ( bàn thấp ) : 490.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 100cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 100 , cao 55cm , rộng 60cm


  4. BÀN CHỮ NHẬT 50 X 80CM :

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm Inox 304 Ống chân 25 ( bàn thấp ) : 900.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 75cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 55cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm mặt Caro Ống chân 25 ( bàn cao ) : 680.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 77cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm mặt Caro Ống chân 25 ( bàn thấp ) : 660.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 8 Zem , mặt bàn hoa văn caro , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 75cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 55cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm Ống chân 32 ( bàn cao ) : 450.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 77cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm Ống chân 32 ( bàn thấp ) : 430.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 75cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 55cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm Ống chân 25 ( bàn cao ) : 420.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 90cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 77cm , rộng 50cm

  * Bàn chữ nhật 50 x 80 cm Ống chân 32 ( bàn thấp ) : 400.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 32
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 80cm , cao 75cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 80cm , cao 55cm , rộng 50cm


  5. BÀN CHỮ NHẬT 40 X 60CM :


  * Bàn chữ nhật 40 x 60 cm Ống chân 25 ( bàn thấp ) : 300.000
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25
  - Kích thước khi xếp gọn : Ngang 60cm , cao 65cm , rộng 30cm
  - Kích thước khi sử dụng : Ngang 60cm , cao 53cm , rộng 40cm


  III . Ghế Inox :


  1. Ghế đẩu Inox 304 : 200.000 VNĐ/Cái
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 5 Zem , ống chân phi 25 , cạnh 4cm ( Cạnh 4 Phân )
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm


  2. Ghế đẩu Inox 201 dầy 9 zem : 125.000 VNĐ/cái
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 25 .
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm

  3. Ghế đẩu Inox 201 dầy 5 zem : 85.000 VNĐ/cái
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 4 Zem , ống chân phi 25 .
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm
  4. Ghế đôn nệm Inox 201 dầy ống 19 :
  100.000 VNĐ/cái

  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 4 Zem , ống chân phi 19 .
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm

  5. Ghế đôn Inox 201 loại 1 : 120.000 VNĐ/cái
  Thông số :
  - Mặt bàn dầy 9 Zem , ống chân phi 19 ,dầy 7 zem
  - Kích thước : ghế cao 50cm


  6. Ghế đôn 201 loại 2 : 110.000 VNĐ/cái
  Thông số :
  - Mặt dầy 7 zem , ống chân phi 19 dầy 7 zem.
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm

  7. Ghế kiềng tròn : 100.000 VNĐ/cái
  Thông số :
  - Mặt nệm , ống chân phi 19 .
  - Kích thước : Mặt ghế 28 , ghế cao 50cm , đường kính chân rộng 35cm .  Chỉnh sửa lần cuối bởi hoangviet2607; 16/11/2016 vào lúc 12:05 PM.
  Gia Dụng Hoàng Việt
  Website : giadunghoangviet.com
  Địa chỉ cửa hàng : 156 đường số 17 , phường Tân Kiểng , quận 7
  Hotline : 0888805880 hoặc 0937584837
  Điện thoại cửa hàng: 0837710948
  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO