Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ Trần Quang

Chuyên sản xuất chổi chít, chổi đót, chổi bông cỏ quét nhà cung cấp trong nước và xuất khẩu
Chuyên bán buôn bán lẻ các loại hoa chít, bông cỏ với số lượng lớn
Uy tín, chuyên nghiệp, xuất hóa đơn đỏ

Vui lòng liên hệ: Khuyên

Số điện thoại: 0946010158

Email: nguyenkhuyen2211@gmail.com

Yahoo: nguyenkhuyen_hkcd