Tặng một số đồ em bé đã qua sử dụng (như hình) cho ai cần, khu vực Phan Huy Ích, Quang Trung, Gò vấp. Lấy hết 1 lần luôn, ai đến trước thì lấy nha.