Em trai mình học xong rồi nên giờ mình tặng cho ai có nhu cầu
o996946o35- Linh
Mình ở Tân Phú, HCM nhé