Các mẹ có thể dùng phần mềm freeshare trên playstore để chia sẻ cũng như nhận đồ ạ. E cũng mới xin đc 1 cái xe đạp cũ ở đây:

https://play.google.com/store/apps/d...hare.freeshare