Em mới tự lập.ra riêng đi làm chưa có điều kiện mua mới nên mẹ nào có thanh lý giá rẻ cho em với ạ.e cảm ơn