Em cần một chiếc tủ tôn đựng quần áo cho trẻ con, mẹ nào có thừa không dùng nhượng lại cho em nhé