Sắp tới mình dọn nhà, mẹ nào ở có thùng giấy carton không dùng nữa thì cho mình xin nhé, mình chỉ cần trong ngày nay hoặc ngày mai thôi. Cám ơn các bố mẹ trước nhé.