Có mẹ nào có sách truyện cũ không cần dùng đến nữa thì cho e xin với ạ. Cảm ơn các mẹ nhiều.