E có mấy con chim non chưa bay được, để ngoài thì mèo ăn mất, nên muốn mượn cái lồng chim mấy hôm, bao giờ bay được e sẽ trả lại ạ, mẹ nào có lồng thừa thì cho e mượn hoặc xin ạ, e ở khu cầu giấy, ba đình