e ó 1 chiếcc áo dài đỏ cùng với khan đầu nếu chị cần nhắn tin cho e