hiện tại đang khó khăn có mẹ nào co đồ sơ sinh không dùng nữa thì cho mình nhé, mình cảm ơn nhìu, minh ở biên hòa đông nai. Liên hê: 0911598639-01685272958