mợ mình sắp sinh em bé nhà mợ rất nghèo mình mạo muội xin mọi người có đồ sơ sinh không dùng thì cho mình xin để gửi về quê cho mợ, đồ chơi cho bé trai 1 tuổi mình xin cho em họ mình.
cảm ơn mọi người đẫ đọc tin