em là mẹ đơn thân.con gái e 15m. gần tết mà quần áo con cũ quá.chi phí nhiều tiền trọ ,tiên sữa cháo, tiền gửi con ,lương công nhân còn k đủ. mẹ nào có cho e xin ít đồ dùng bé.em cảm ơn